Zarząd

Robert Wojdyna - Prezes

Rafał Kamionowski - Wiceprezes

Radosław Żebrowski - Sekretarz

Norbert Kolanowski - Skarbnik

Piotr Kiwak - Członek Zarządu