Zarząd

Robert Wojdyna - Prezes
Rafał Kamionowski - Wiceprezes
Norbert Kolanowski - Skarbnik
Piotr Kiwak - Członek Zarządu